Samorząd Uczniowski

Plan pracy S. U.

      W ramach działalności Samorządu Uczniowskiego na terenie szkoły funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu ,,Otwarte Serca, którego zasady i zadania opisuje regulamin oraz plan pracy stanowiące odrębne dokumenty.

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

 

Założenia na rok szkolny 2017/2018

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

 

Termin

Zadania

Formy realizacji

 

Wrzesień

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 • zebranie samorządu
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły

Dzień Chłopaka

 

 • plebiscyt wśród dziewcząt

          na najsympatyczniejszego chłopca

 • przygotowanie przez dziewczęta  życzeń dla swoich kolegów

Pożegnanie lata

 • wycieczka do lasu w Witowie
 • spacer po lesie z leśniczym
 • ognisko

Październik

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej/ Ślubowanie klas I

 • zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej
 • pomoc przy przygotowaniu uroczystej akademii
 • konkurs na rymowankę o ulubionym nauczycielu
 • przygotowanie życzeń dla kolegów i koleżanek z klasy I

Listopad

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym
 • udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych

Andrzejki  w naszej szkole

 • akcent andrzejkowy na gazetce ściennej
 • festiwal wróżb
 • zabawa andrzejkowa

Turniej sportowy

 • sportowe rozgrywki międzyklasowe oraz konkursy indywidualne

Grudzień

Mikołajki

 • akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej
 • Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek słodkimi upominkami
 • Konkurs indywidualny „Kartka świąteczna”

Symbole świąteczne

 • gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej
 • przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów

Styczeń

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 • czynny udział w zbiórce pieniędzy na WOŚP

Dzień Babci i Dziadka

 • gazetka tematyczna

Współpraca z Radą Pedagogiczną

 • Uczestnictwo w komisji przyznającej odznaki „Wzorowego ucznia”

Luty

Walentynki

 • przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
 • doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”
 • akcenty walentynkowe na gazetce ściennej

Marzec

Dzień Kobiet

 • wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
 • przygotowanie koncertu życzeń i pokazu mody przez chłopców

Dzień Profilaktyki

 • gazetka nt. propagowania zdrowego stylu życia wśród uczniów

Dzień Wiosny

 • wykonanie gazetki okolicznościowej
 • wiosenny pokaz mody i fryzur

Kwiecień

Wielkanoc

 • gazetka ścienna o tematyce świątecznej
 • konkurs „Z jajem”

Obchody Światowego Dnia Ziemi

 • przygotowanie gazetki ściennej
 • kampania propagująca ochronę przyrody

Maj

 

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 • akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej
 • udział przedstawicieli S.U. w apelu

Międzynarodowy Dzień Rodziny 15.05.

 • konkurs plastyczny „Kocham moją rodzinę, bo…”

Zbiórka surowców wtórnych

 • zbiórka makulatury, nakrętek plastikowych, puszek

Dzień Matki

 • akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

Czerwiec

 

Dzień Dziecka

 • gry i zabawy na holu/boisku szkolnym

Wakacje tuż, tuż…

 • przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania wakacji

Podsumowanie pracy S.U.

za rok szkolny 2017/2086

 • podsumowanie działalności S.U.  i przygotowanie sprawozdania
 • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego,
 • przeprowadzenie konkursów dla uczniów,
 • współudział w uroczystościach szkolnych,
 • opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu flagowego w SP.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie
  Czerników 11
  99-120 Piątek
  woj. łódzkie
 • (24) 722 10 44

Galeria zdjęć