Ochrona danych osobowych (RODO)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZATRUDNIONYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNIKOWIE

 

     Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernikowie, informuje, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie, reprezentowana przez Dyrektora;

 

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor@d-edu.pl;

 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji stosunku pracy/umowy zlecenia;

 

4) Pani/Pana dane mogą być udostępniane firmom ubezpieczeniowym, medycynie pracy, firmom szkoleniowym z zakresu bhp                         i ppoż., firmom, z którymi szkoła współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz w celu prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej w  Czernikowie;

 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia;

 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

9) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie
    Czerników 11
    99-120 Piątek
    woj. łódzkie
  • (24) 722 10 44

Galeria zdjęć