Programy szkolne

2017/2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 31.08.2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2016/2017 RP z dnia 31.08.2017 r.

w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole SZPN na rok szkolny 2017/2018.

Zajęcia edukacyjne/ ścieżka edukacyjna Klasa/y Autor programu Nazwa programu Wydawnictwo Numer w szkolnym zestawie programów nauczania
Wychowanie przedszkolne Oddział przedszkolny Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska „Nasze przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci MAC Edukacja 1-OP-17/18
Religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP Przewodniczący bp Marek Mendyk ,,Kochamy dobrego Boga” WAM Kraków 2-R-17/18
II-III Komisja Wychowania Katolickiego KEP Przewodniczący bp Marek Mendyk ,,W drodze do Wieczernika” 3-R-17/18
IV-VII ,,Poznaję Boga i w Niego wierzę” 4-R-17/18
Edukacja wczesnoszkolna I K. Bielenica M. Bura M. Kwil B. Lankiewicz „Elementarz odkrywców” Nowa Era 5-EW-17/18
II Aneta Jegier, Beata Szurowska Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1 - 3 „Moje ćwiczenia” Grupa Edukacyjna S. A. 6-EW-17/18
III
Język polski IV Marlena Derlukiewicz Nowe słowa na start”. Program nauczania ogólnego w klasach IV – VIII” szkoły podstawowej Nowa Era 7-JP-17/18
VII
V Ewa Horwath, Anita Żegleń  „Słowa z uśmiechem” Program nauczania języka polskiego w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. 8-JP-17/18
VI
Język angielski Oddział przedszkolny Magdalena Kłębłowska Program nauczania języka angielskiego.
Kurs dla początkujących. Grupy
przedszkolne
Wydawnictwo MacMillan
Polska
9-JA-17/18
I Dorota Sikora-Banasik Program nauczania języka angielskiego
kl. I - III
Nowa Era 10-JA-17/18
II Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela,
Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska
Program nauczania języka angielskiego
zgodny z Nową Podstawą Programową
dla 1 etapu edukacyjnego. Szkoła
Podstawowa, klasy 1-3
Wydawnictwo MacMillan
Polska
11-JA-17/18
III
IV Katarzyna Niedźwiedź
Jolanta Sochaczewska-Kuleta
Dorota Wosińska
Program nauczania języka angielskiego
języka angielskiego dla II etapu
edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły
podstawowej
Nowa Era 12-JA-17/18
VII
V Melanie Ellis, Anna Rak Program nauczania języka angielskiego
zgodny z Nową Podstawą Programową
dla 2 etapu edukacyjnego. Szkoła
Podstawowa, klasy 4 - 6.
Wydawnictwo MacMillan
Polska
13-JA-17/18
VI Melanie Ellis, Anna Rak Program nauczania języka angielskiego
dla szkoły podstawowej klas IV-VI. II etap
edukacyjny
Oxford University
Press Polska
sp. z o.o.
14-JA-17/18
Język niemiecki VII Anna Jaroszewska Program nauczania języka niemieckiego
w szkole podstawowej jako drugiego
języka obcego nowożytnego
Nowa Era 15-JN-17/18
Matematyka IV Marcin Braun
Agnieszka Mańkowska
Małgorzata Paszyńska
„Matematyka z kluczem”.
Program nauczania matematyki dla klas
4-8 szkoły podstawowej
Nowa Era 16-M-17/18
VII
V Mirosław Dąbrowski,
Piotr Piskorski,
Wacław Zawadowski
Matematyka 2001.
Program nauczania matematyki
w klasach 4-6 szkoły podstawowej
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
sp. z o.o.
17-M-17/18
VI
Historia IV Tomasz Maćkowski „Wczoraj i dziś”.
Program nauczania historii w klasach
4 – 8 szkoły podstawowej
Nowa Era 18-H-17/18
VII
Historia i społeczeństwo V Małgorzata Lis Program nauczania historii
i społeczeństwa w szkole podstawowej.
„Klucz do historii”
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
sp. z o.o.
19-H-17/18
VI
Przyroda IV Jolanta Golonko „Tajemnice przyrody”.
Program nauczania przyrody
w klasie 4 szkoły podstawowej
Nowa Era 20-P-17/18
V Wawrzyniec Kofta, Ewa Gromek,
Ewa Kłos, Ewa Laskowska
„Przyrodo witaj!”
Program nauczania przyrody
dla szkoły podstawowej
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne sp. z
o.o.
21-P-17/18
VI
Wychowanie do życia w rodzinie IV Teresa Król Program nauczania
„Wychowanie do życia w rodzinie” dla
uczniów klasy 4 szkoły podstawowej
Rubikon 22-WDŻ-17/18
V Teresa Król, Krystyna Maśnik,
Grażyna Węglarczyk
Wychowanie do życia w rodzinie –
program nauczania dla klas V – VI
szkoły podstawowej
23-WDŻ-17/18
VI
VII Teresa Król Program nauczania
„Wychowanie do życia w rodzinie” dla
uczniów klasy 7 szkoły podstawowej
24-WDŻ-17/18
Plastyka IV Jadwiga Lukas, Krystyna Onak,
Marta Ipczyńska, Natalia Mrozozwska
„Do dzieła!”
Program nauczania plastyki w klasach 4-7
szkoły podstawowej
Nowa Era 25-PL-17/18
VII
V Stanisław Krzysztof Stopczyk
B. Neubart
Program nauczania plastyki dla klas
IV – VI szkoły podstawowej
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
sp. z o.o.
26-PL-17/18
VI
Muzyka IV Monika Gromek,
Grażyna Kilbach
Program nauczania muzyki w szkole
podstawowej
Nowa Era 27-MZ-17/18
VII
V Urszula Smoczyńska,
Katarzyna Jakóbczak – Drążek,
Agnieszka Sołtysik
„Klucz do muzyki”.
Program nauczania muzyki do klas IV – VI
szkoły podstawowej
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
sp. z o.o.
2-MZ-17/18
VI
Technika IV Lech Łabecki, Marta Łąbecka „Jak to działa?”
Program nauczania techniki w szkole
podstawowej
Nowa Era 29-T-17/18
Zajęcia techniczne V Bogumiła Bogacka – Osińska,
Danuta Łazuchiewicz
„Technika na co dzień.”
Program nauczania ogólnego zajęć
technicznych w klasach IV-VI szkoły
podstawowej
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
sp. z o.o.
30-ZT-17/18
VI
Informatyka I Michał Kęska Elementarz odkrywców Nowa Era 31-I-17/18
IV „Lubię to”.
Program nauczania informatyki w szkole
podstawowej
32-I-17/18
VII
Zajęcia komputerowe V W. Jochemczyk,
I. Krajewska – Kranas
Program nauczania zajęć komputerowych
w szkole podstawowej. II etap kształcenia
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
sp. z o.o.
33-ZK-17/18
VI
Wychowanie fizyczne IV Urszula Kierczak „Rusz się człowieku” - 34-WF-17/18
VII
V Stanisław Żołyński „Ruch – zdrowie dla każdego” - 35-WF-17/18
VI
Biologia VII Anna Zdziennicka „Puls życia”. Program nauczania biologii w
klasach 5-8
Nowa Era 36-B-17/18
Chemia VII Anna Zdziennicka Program nauczania chemii w szkole
podstawowej
Nowa Era 37-CH-17/18
Fizyka VII Grażyna Francuz-Ornat,
Teresa Kulawik
Program nauczania fizyki w szkole
podstawowej
Nowa Era 38-F-17/18
Geografia VII Ewa Maria Tuz,
Barbara Dziedzic
Planeta Nowa”.
Program nauczania geografii w szkole
podstawowej
Nowa Era 39-G-17/18
Doradztwo zawodowe VII Ewa Garus Program doradztwa zawodowego dla
klasy VII
- 40-DZ-17/18

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie
    Czerników 11
    99-120 Piątek
    woj. łódzkie
  • (24) 722 10 44

Galeria zdjęć