Koło wolontariatu

PLAN PRACY

Główne cele działalności Szkolnego Koła wolontariatu:
 Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość
 Wdrażanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 Wychowanie w duchu poszanowania przyrody
 Kształtowanie postawy szacunku, empatii i tolerancji

 

Termin Zadania Formy realizacji
wrzesień Opracowanie Planu Pracy Szkolnego Koła Wolontariatu ,,Otwarte Serca”

 

- zebranie samorządu
- wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
- ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
- przedstawienie planu pracy S.U.Dyrekcji Szkoły

 

Sprzątanie świata

 

- udział w akcji
- wykonanie gazetki tematycznej

 

Udział w akcji „Pomóż i ty”

 

- rozprowadzenie cegiełek
- zliczenie zebranych środków i przekazanie Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych

 

 

Udział w akcji pomocy podopiecznym
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy

 

- zebranie darów przyniesionych przez uczniów
- dostarczenie karmy do Schroniska w Łęczycy
październik

 

Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra
Grosza”- termin wskazany przez
organizatora

 

- zbiórka pieniędzy
- zliczenie zebranych środków
Udział w akcji „Pomagamy zwierzętom
leśnym”

 

- zbiórka karmy dla zwierząt
- przekazanie zbiorów dla Koła Łowieckiego „Czapla”

 

Zbiórka surowców wtórnych

 

- zbiórka makulatury, nakrętek plastikowych, puszek

 

 

Nawiązanie współpracy z Domem Dziecka
w Dąbrówce Wielkiej

 

- ustalenie formy współpracy
listopad

 

Udział w akcji sprzątania zapomnianych
grobów i miejsc pamięci narodowej w okolicy Piątku

 

- udział w akcji
- wykonanie gazetki tematycznej
styczeń

 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

- czynny udział w zbiórce pieniędzy na WOŚP
kwiecień Obchody Światowego Dnia Ziemi

 

- przygotowanie gazetki ściennej
- kampania propagująca ochronę przyrody

 

maj Zbiórka surowców wtórnych

 

- zbiórka makulatury, nakrętek plastikowych, puszek

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie
    Czerników 11
    99-120 Piątek
    woj. łódzkie
  • (24) 722 10 44

Galeria zdjęć